Przejdź do stopki

Wystartował konkurs Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę. Wystarczy spisać się samodzielnie przez Internet, a następnie zachęcić do tego rodzinę, znajomych i osoby z najbliższego otoczenia. Najbardziej cyfrowa gmina otrzyma atrakcyjne nagrody rzeczowe! Przypominamy, że spis trwa do 30 września 2021 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wakacyjnym projekcie pn. „Ekologia – lepsze małe czyny, niż wielkie słowa”. Bractwo Kurkowe w Ciężkowicach oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ciężkowicach serdecznie zapraszają dzieci i młodzież w wieku 6 – 15 lat mieszkające na terenie gminy Ciężkowice do udziału w projekcie pn. „Ekologia – lepsze małe czyny, niż wielkie słowa”.

Dnia 2 lipca 2021 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ciężkowicach odbyła się Uroczysta Sesja Rady Miejskiej, zwołana postanowieniem Komisarza Wyborczego w Tarnowie w celu złożenia ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza Stanisława Kuropatwę.

W dniu  25 czerwca 2021r.  Pan Stanisław Krawiec  - Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy Ciężkowice  wraz z   Panią Anną Zagałą – Dyr. ASPO w Ciężkowicach pożegnali w siedzibie Publicznego Przedszkola w Jastrzębi  Panią  Agatę Rosiek, która nie będzie już pełnić funkcji Dyrektora tej placówki.

Stanisław Kuropatwa został nowym burmistrzem Ciężkowic. W dniu 27 czerwca 2021 r. odbyła się druga tura przedterminowych wyborów na Burmistrza Gminy Ciężkowice, w której o głosy wyborców walczyli: Stanisław Kuropatwa z Ciężkowic oraz Michał Koralik z Falkowej. W w

"Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w swoje marzenia" Tak brzmiało tegoroczne motto, przyświecające najzdolniejszym uczniom naszej gminy, którzy dnia 25 czerwca 2021r. zostali uhonorowani stypendiami naukowymi, stypendiami za osiągnięte wyniki w dziedzinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Ciężkowice o anonimowe wypełnienie ankiety dotyczącej problemów społecznych na terenie naszej gminy. Zebrane informacje posłużą do opracowania Strategii Rozwiązywania Problem&oacut

Co pięć lat w jednostkach OSP odbywają się zebrania sprawozdawczo-wyborcze, mające na celu wybór nowych władz. W 2021 wypada okres sprawozdawczo-wyborczy. Zarząd Główny ZOSP RP w dobie epidemii zaproponował wydłużenie kampanii wyborczej oraz przeprowadzenie zebrań w formie

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwa już od 1 kwietnia 2021 i będzie trwał do 30 września 2021 r. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Do tej pory w naszej gminie spisało się około

W dniu 13 czerwca odbyła się I tura w wyborach uzupełniających na Burmistrza Gminy Ciężkowice. W wyborach startowało 4 kandydatów: FIGAS Robert Andrzej, lat 47, wykształcenie wyższe, zam. Ciężkowice, zgłoszony przez KWW CIĘŻKOWICE NASZA GMINA NASZ DOM KORALIK Mi

Zakończyły się prace nad utworzeniem Lokalnego Systemu Ostrzegania Powodziowego w powiecie tarnowskim. Każdy zainteresowany mieszkaniec może po zasubskrybowaniu otrzymywać komunikaty z ostrzeżeniami smsem lub e-mailem. Skanujący chmury, supernowoczesny radar pogodowy w Falkowej swoim zasięg

W ślad za informacją ARiMR przypomina się, że od tego roku rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW jedynie za pośrednictwem internetu. Oznacza to, że do rolników nie są przesyłane papierowe wnioski spersonalizowane. Nie ma także mo

W dniu 31 maja 2021 roku odbyło się XXIX posiedzenie Rady Miejskiej w Ciężkowicach. W posiedzeniu Rady uczestniczyli Sołtysi, Radni Powiatu Tarnowskiego z okręgu wyborczego nr 6 oraz mieszkańcy.   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Pani Marta Gucwa przedstawiła spra

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie informuje o stwierdzeniu w dniu 20 marca 2021r. dwóch ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu na terenie województwa małopolskiego. ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 25 maja 2021 r. uchylające rozporzą

49344