Przejdź do stopki

Rada Miejska w Ciężkowicach przyznała tytuły „Zasłużony dla Gminy Ciężkowice” radnym i sołtysom, którzy od roku 1990 pełnili swoje funkcje przez co najmniej pięć pełnych kadencji

Tarnowska Organizacja Turystyczna przedstawia katalog dobrych praktyk opracowany w ramach operacji pn. „Dobre praktyki w zakresie enoturystyki na obszarze ENOTarnowskie”.

18 listopada oddano do użytku kompleks boisk sportowych przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w miejscowości Jastrzębia.

Główny Urząd Statystyczny informuje, że w dniach od 12 do 24 listopada br. w całej Polsce będzie przeprowadzane badanie kontrolne mające na celu oszacowanie błędu pokrycia i ocenę jakości danych, które były pozyskiwane w zakończonym już Narodowym Spisie Powszechnym

W związku ze zbliżającym się okresem zimy, opadami śniegu, szadzi, gołoledzi, ograniczeniami widoczności, Burmistrz Gminy Ciężkowice zwraca się z prośba do właścicieli nieruchomości przylegających do dróg gminnych, a których gałęzie drzew i krzewów zwisają nad drogi gminne, pobocza, inne elementy drogi o ich przycięcie nad skrajnią drogi.

Informacja dla mieszkańców dotycząca kontroli palenisk pod kątem przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz wymogów określonych w uchwale antysmogowej

W dniach od 14 do 29 października br. w miejscowościach Jastrzębia i Kipszna zostały przeprowadzone konsultacje społeczne, celem których było zebranie od mieszkańców sołectw opinii na temat zmiany nazwy urzędowej

Skrócony czas pracy Biura Dowodów Osobistych w dniu 05.11.2021r. w Urzędzie Gminy w Ciężkowicach

49343